Tájékoztató a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható történelmi atlaszokról

Tájékoztató a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható történelmi atlaszokról Az általános rendelkezés – a történelem vizsgaleírásában (http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelme...) szereplő előírás a segédeszköz-használatról:

„Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik…” – „feloldása” a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára vonatkozik. L. a 2017. január 1-jétől hatályos az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletet: „3. § A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak." Tekintettel arra, hogy minden évben engedélyeztetéssel kerül fel a tankönyvjegyzékre az adott tankönyv, ezáltal a 2015/2016. tanévben is felkerültek ezen a módon a Cartographia Tankönyvkiadó Kft. és a Mozaik Kiadó Kft. által 2013-ban (2018-ig érvényes) frissített történelem atlaszai, amelyek használatát az OFI által kiadott kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó történelem atlasz mellett engedélyez a fentiekben hivatkozott 3. §. A fentiek alapján a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható történelmi atlaszok: - az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz - a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok közül:

  •  a CR-0082 kódszámú Cartographia Tankönyvkiadó Kft. által kiadott Középiskolai történelmi atlasz (engedély szám: TKV/4301-14/2013.),
  •  a CR-0062 kódszámú Cartographia Tankönyvkiadó Kft. által kiadott Történelmi atlasz (engedély szám: TKV/4299-13/2013.) és
  •  a MS-4116U kódszámú Mozaik Kiadó Kft által kiadott Történelmi atlasz középiskolásoknak (engedély szám: TKV/4428-11/2013.). A korábbi tanévek tankönyvlistáin szereplő atlaszok használata a jogszabály alapján nem megengedett.